Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Pozycja “Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” autorstwa Haliny Skiby oraz Izabeli Świderek to jedna z najnowszych propozycji na rynku wydawniczym o tematyce związanej ściśle z opracowaniem właściwego planu finansowego dla w/w podmiotów. Pozycja stanowi kontynuację kierunku, w którym zmierzają przepisy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce, w tym również przede wszystkim z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej oraz zasad jawności oraz transparentności. Przejrzystość oraz merytoryczne kwestie poruszane całościowo sprawiają, że książka jest pomocna nie tylko dla pracowników samorządowych, ale także praktyków czy studentów.

Wzmocnienie sprawności funkcjonowania danej jednostki

Książka “Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” zawiera wskazania dotyczące tego, iż właściwe sporządzenie planu finansowego w oparciu o najnowsze regulacje prawne oraz nowelizacje przepisów ustawowych wzmacnia w sposób znaczący sprawność funkcjonowania danej jednostki. Przedmiotowe opracowanie zawiera sposób budowy rocznego planu działalności, czyli planu finansowego. Pozycja również oddaje specyfikę konstrukcji prawnej formy organizacyjnej tych podmiotów, które stanowią część szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Oczywiście, oprócz takiego opracowania, książka zawiera elementarne omówienie zasad, a także znaczenia planowania jako czynności realizowanej celem wykonania określonych prawem zadań publicznych. Właściwe omówienie przedmiotowych zasad, również w oparciu o przykłady z praktyki samorządowej, stanowi zatem przydatną wiedzę dla osób związanych z administracją samorządową oraz praktyków czy studentów.

Najnowsze zmiany

Ponadto wskazać należy, iż przedmiotowa publikacja do książki “Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” zawiera szczegółowe omówienie ostatnich ważnych nowelizacji jakie miały miejsce, a także ważnych zmian w przepisach prawnych odnośnie funkcjonowania samorządu w Polsce. W nawiązaniu do powyższego, podkreślić należy, iż publikacja zawiera również odniesienie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1542; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1394).

Nowoczesne metody zarządzania kapitałem ludzkim

Pozycja “Leadership Toolbox. Narzędzia nowoczesnego menedżera” autorstwa Roberta Bokackiego jest odpowiedzią na aktualne potrzeby nowoczesnych menadżerów, którzy swoją pracę chcą wykonywać w jak najbardziej efektywny, odpowiadający zmieniającemu się rynkowi, sposób. Książka ta jest absolutną nowością na rynku wydawniczym i zbiera bardzo pozytywne recenzje odbiorców. Dzięki zaprezentowanym i opisanym w niej mechanizmom działającym w procesie zarządzania kapitałem ludzkim, możliwe jest polepszenie swoich kompetencji w tej dziedzinie. Poza konkretnym, rzeczowym opisem tychże technik, w książce znajdziemy wiele przydatnych i nieoczywistych praktycznych rad dla menadżerów.

Autor książki to trener i konsultant z ogromnym doświadczeniem. Jest współtwórcą i wiceprezesem Hr International Group, pracuje dla renomowanych firm zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nabyte na swojej drodze doświadczenie i zdolność do obserwacji zmieniających się na rynku okoliczności, pozwalają mu na sformułowanie najlepszych rad w zakresie zarządzania.

Potrzeba nowych modeli zarządzania

W związku z ciągle postępującymi przemianami społecznymi, spowodowanymi postępami w dziedzinie techniki oraz wciąż zwiększającym się zasobem wiedzy na temat kierowania pracownikami i sposobami komunikacji z nimi, konieczne stało się wypracowanie nowego modelu lidera. W “Leadership Toolbox. Narzędzia nowoczesnego menedżera” w sposób kompetentny i rzetelny zostały przedstawione modele zachowań, które pozwalają efektywnie komunikować się z pracownikami i zarządzać nimi w sposób, który przyniesie oczekiwane rezultaty. Jasne jest, że w dzisiejszych czasach największą wartością określającą dobrego menadźera jest to, jaki stosunek ma on do podległych mu pracowników. Czy potrafi znaleźć z nimi wspólny język i zareagować zawsze we właściwy sposób. Zadanie wydaje się bardzo trudne, zważywszy na ciągle zwiększające się wymagania i niedostatek czasu, jednak autor książki przekonuje, że to możliwe. Pokazuje nowe narzędzia i rozwiązania, które w tym pomogą.

Uniwersalność i nowoczesność proponowanych rozwiązań

Dużą zaletą “Leadership Toolbox. Narzędzia nowoczesnego menedżera” jest, połączona z wysoką skutecznością, uniwersalność proponowanych modeli zachowań. Z książki skorzysta zarówno kierownik przedsiębiorstwa związanego z handlem czy budownictwem, jak i menadżer wyższego szczebla w dużej międzynarodowej korporacji. Każda osoba piastująca przywódcze stanowisko powinna robić to na najwyższym poziomie i z uwzględnieniem wciąż zmieniających się warunków pracy i zatrudnienia. Tylko wtedy będzie w stanie realizować założone efekty i w dobry, skuteczny sposób sprawiać, że podlegli jej pracownicy będą wykonywali swe obowiązki należycie.

Leadership Toolbox. Narzędzia nowoczesnego menedżera” rozwieje wszelkie wątpliwości menadżerów oraz pozwoli na aktywne wspieranie swojego zespołu w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

Książka „Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły” bestseller wśród podręczników dla liderów

Książka pod tytułem “Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły” to przede wszystkim poradnik dedykowany osobom, które w swojej pracy muszą zarządzać zespołami pracowników. Każdy, kto choć raz pełnił w swym życiu rolę lidera wie, że jednym łatwiej jest zdobyć sobie autorytet i posłuch, innym przychodzi to trudniej i muszą się tego po prostu nauczyć. Ten niezwykle popularny w Stanach poradnik, autorstwa doktora Kena Blancharda, twórcy takich bestsellerów jak Raaving Fans i Gung Ho! oraz Donalda Carewa i Eunice Parisi-Carew, wprowadzi każdego czytelnika w sztukę zarządzania zespołem.

Umiejętność pracy zespołowej wśród współczesnych trendów na rynku pracy

Chociaż rosnąca popularność tak zwanego „team work” sprawiła, że dla wielu to oklepany frazes z listy zalet w CV każdego kandydata, to jednak jest to podstawa działania większości firm. Jest zdecydowanie większe zapotrzebowanie na „graczy zespołowych” niż solistów. Współpracując ze sobą sprawiamy, że umiejętności wszystkich pracowników się łączą, uzupełniają nawzajem, a projekty tylko na tym zyskują, stają się z lepiej dopracowane na wielu płaszczyznach.

Każdy zespół pracujący razem potrzebuje jakiegoś ukierunkowania, zazwyczaj kierunek nadaje lider, czyli menadżer. Poradnik “Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły” pokazuje proces jakim jest droga do osiągnięcia celu projektu i rozbija go na poszczególne fazy. Tymi etapami są: faza orientacji, faza niezadowolenia, faza integracji i ostatnia faza rezultatów. Cały ten proces opisywany jest z perspektywy menadżera i zadań, które go czekają.

Podręczników dla liderów

W książce “Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły” w prosty sposób ukazana jest rola lidera, który nakierowuje na cel, zachęca i przeprowadza współpracowników przez poszczególne fazy. Jeśli szukasz praktycznych porad, jak sprawić by z Twoim przewodnictwem zespół działał efektywnie i osiągał jak najlepsze rezultaty, to dobrze trafiłeś. Po przeczytaniu tej książki i wyciągnięciu odpowiednich wniosków dla siebie, swojej pracy oraz pracowników można nie tylko usprawnić przebieg wykonywania codziennych obowiązków, ale również zacząć czerpać z nich większą satysfakcję. W dodatku okazuje się, że może to wszystko przebiegać bezstresowo, co jest ważne oczywiście dla pracowników, ale dla samego menedżera i jego pogody ducha z pewnością również.

Rozwój zdolności zarządzania może być gwarancją awansu

Może w najbliższym czasie chcesz podnieś swoje kwalifikacje zawodowe lub wiesz już, że będziesz pracować z grupami, warto zasięgnąć rady światowych specjalistów w dziedzinie budowania zespołów i przywództwa. Takich umiejętności można próbować uczyć się w realnym życiu, jednak fachowe przygotowanie dodaje pewności siebie i ułatwia start w podjęciu tej wymagającej roli.