Nowoczesne metody zarządzania kapitałem ludzkim

Pozycja “Leadership Toolbox. Narzędzia nowoczesnego menedżera” autorstwa Roberta Bokackiego jest odpowiedzią na aktualne potrzeby nowoczesnych menadżerów, którzy swoją pracę chcą wykonywać w jak najbardziej efektywny, odpowiadający zmieniającemu się rynkowi, sposób. Książka ta jest absolutną nowością na rynku wydawniczym i zbiera bardzo pozytywne recenzje odbiorców. Dzięki zaprezentowanym i opisanym w niej mechanizmom działającym w procesie zarządzania kapitałem ludzkim, możliwe jest polepszenie swoich kompetencji w tej dziedzinie. Poza konkretnym, rzeczowym opisem tychże technik, w książce znajdziemy wiele przydatnych i nieoczywistych praktycznych rad dla menadżerów.

Autor książki to trener i konsultant z ogromnym doświadczeniem. Jest współtwórcą i wiceprezesem Hr International Group, pracuje dla renomowanych firm zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nabyte na swojej drodze doświadczenie i zdolność do obserwacji zmieniających się na rynku okoliczności, pozwalają mu na sformułowanie najlepszych rad w zakresie zarządzania.

Potrzeba nowych modeli zarządzania

W związku z ciągle postępującymi przemianami społecznymi, spowodowanymi postępami w dziedzinie techniki oraz wciąż zwiększającym się zasobem wiedzy na temat kierowania pracownikami i sposobami komunikacji z nimi, konieczne stało się wypracowanie nowego modelu lidera. W “Leadership Toolbox. Narzędzia nowoczesnego menedżera” w sposób kompetentny i rzetelny zostały przedstawione modele zachowań, które pozwalają efektywnie komunikować się z pracownikami i zarządzać nimi w sposób, który przyniesie oczekiwane rezultaty. Jasne jest, że w dzisiejszych czasach największą wartością określającą dobrego menadźera jest to, jaki stosunek ma on do podległych mu pracowników. Czy potrafi znaleźć z nimi wspólny język i zareagować zawsze we właściwy sposób. Zadanie wydaje się bardzo trudne, zważywszy na ciągle zwiększające się wymagania i niedostatek czasu, jednak autor książki przekonuje, że to możliwe. Pokazuje nowe narzędzia i rozwiązania, które w tym pomogą.

Uniwersalność i nowoczesność proponowanych rozwiązań

Dużą zaletą “Leadership Toolbox. Narzędzia nowoczesnego menedżera” jest, połączona z wysoką skutecznością, uniwersalność proponowanych modeli zachowań. Z książki skorzysta zarówno kierownik przedsiębiorstwa związanego z handlem czy budownictwem, jak i menadżer wyższego szczebla w dużej międzynarodowej korporacji. Każda osoba piastująca przywódcze stanowisko powinna robić to na najwyższym poziomie i z uwzględnieniem wciąż zmieniających się warunków pracy i zatrudnienia. Tylko wtedy będzie w stanie realizować założone efekty i w dobry, skuteczny sposób sprawiać, że podlegli jej pracownicy będą wykonywali swe obowiązki należycie.

Leadership Toolbox. Narzędzia nowoczesnego menedżera” rozwieje wszelkie wątpliwości menadżerów oraz pozwoli na aktywne wspieranie swojego zespołu w celu osiągnięcia zamierzonych celów.