Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Pozycja “Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” autorstwa Haliny Skiby oraz Izabeli Świderek to jedna z najnowszych propozycji na rynku wydawniczym o tematyce związanej ściśle z opracowaniem właściwego planu finansowego dla w/w podmiotów. Pozycja stanowi kontynuację kierunku, w którym zmierzają przepisy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce, w tym również przede wszystkim z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej oraz zasad jawności oraz transparentności. Przejrzystość oraz merytoryczne kwestie poruszane całościowo sprawiają, że książka jest pomocna nie tylko dla pracowników samorządowych, ale także praktyków czy studentów.

Wzmocnienie sprawności funkcjonowania danej jednostki

Książka “Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” zawiera wskazania dotyczące tego, iż właściwe sporządzenie planu finansowego w oparciu o najnowsze regulacje prawne oraz nowelizacje przepisów ustawowych wzmacnia w sposób znaczący sprawność funkcjonowania danej jednostki. Przedmiotowe opracowanie zawiera sposób budowy rocznego planu działalności, czyli planu finansowego. Pozycja również oddaje specyfikę konstrukcji prawnej formy organizacyjnej tych podmiotów, które stanowią część szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Oczywiście, oprócz takiego opracowania, książka zawiera elementarne omówienie zasad, a także znaczenia planowania jako czynności realizowanej celem wykonania określonych prawem zadań publicznych. Właściwe omówienie przedmiotowych zasad, również w oparciu o przykłady z praktyki samorządowej, stanowi zatem przydatną wiedzę dla osób związanych z administracją samorządową oraz praktyków czy studentów.

Najnowsze zmiany

Ponadto wskazać należy, iż przedmiotowa publikacja do książki “Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” zawiera szczegółowe omówienie ostatnich ważnych nowelizacji jakie miały miejsce, a także ważnych zmian w przepisach prawnych odnośnie funkcjonowania samorządu w Polsce. W nawiązaniu do powyższego, podkreślić należy, iż publikacja zawiera również odniesienie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1542; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1394).